> your future agency

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler personoplysninger og fortæller jer her, hvordan vi behandler jeres personoplysninger for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter jeres oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

Ovdal.dk ApS er dataansvarlig, og vi sikrer, at jeres personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Mathias Ovdal Adresse: Vesterhavnen 5, 5800 Nyborg CVR: 31 87 30 53 Telefonnr.: 78 78 70 27 Mail: [email protected] Website: ovdal.com

BESKRIVELSE AF BEHANDLINGER

Vi behandler jeres oplysninger til et eller flere specifikke formål efter Databeskyttelsesforordningen. Vi sletter de oplysninger der ikke er nødvendige.

Kunder, samarbejdspartnere og potentielle kunder

Formål: opfyldelse af kontrakter, udsendelse af tilbud og information

Hvilke oplysninger: Navn, adresse, mail og telefonnummer.

Lovgrundlag: Artikel 6, stk. 1b og, 1.c

Opbevaring: Oplysningerne gemmes så længe der er et formål behandlingen. Opbevaringstiden afhænger af personoplysninger.

Medarbejdere

Formål: opfyldelse af kontrakter og leve op til fælles forpligtelse

Hvilke oplysninger: Navn, adresse, mail, telefonnummer og CPR nummer

Lovgrundlag: Paragraf 11, pkt. 2.1 (CPR) og paragraf 12, stk. 1, samt Artikel 6, stk. 1b og, 1.c

Opbevaring: For medarbejdere, der er ansat gemmes data, så længe de er ansat. For opsagte medarbejdere 5 hele år efter ansættelsens ophør.

OVERFØRSEL

Jeres oplysninger overføres ikke til lande udenfor EU/EØS uden at vi sikrer os at jeres oplysninger behandles efter de samme regler som indenfor EU.

JERES RETTIGHEDER

I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om jer. Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte Ovdal.com.

RET TIL INDSIGT

I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om jer samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

RET TIL BERIGTIGELSE

I har ret til at få forkerte oplysninger om jer rettet eller suppleret, så vi ikke behandler oplysninger om jer, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

RET TIL SLETNING

I har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, vi behandler om jer.

RET TIL INDSIGELSE

I har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af jeres personoplysninger, f.eks. fordi I mener, at vores behandling af jeres oplysninger ikke er lovlige.

RET TIL BEGRÆNSNING

I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres oplysninger begrænset. Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle jeres personoplysninger i nogle særlige situationer.

RET TIL DATAPORTABILITET

I har ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

RET TIL AT KLAGE

I har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, vi behandler jeres personoplysninger på.

I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger.